Nezařazené

Solární kolektory na ohřev vody – významný zdroj úspory energií

Ceny za vytápění a elektrickou energii představují v současné době jednu z největších položek v rodinném rozpočtu. Využít slunce, které poskytuje obrovský energetický tok zcela zdarma, je pochopitelně velmi rozumné.

Komu se vyplatí instalace solárních kolektorů

Rodinné domy, chaty a chalupy – Vyplatí se propočítat přibližné náklady na ohřev vody a vytápění, odečíst od nich pořizovací cenu, náklady na údržbu a amortizaci solárních systémů. Na základě takové kalkulace snadno zjistíte návratnost investic, která může být výrazně zkrácena růstem cen energií a surovinových zdrojů. Sluneční kolektory pro ohřev vody v RD představují výraznou úsporu pro jednotlivce i početné rodiny.
Sklon střechy a orientace – velikost plochy sedlové střechy, resp. její části, skloněné pod přibližným úhlem 45 stupňů určuje, jak silný výkon lze od instalovaného zařízení očekávat. Pochopitelně je rozhodující i světová strana, nejlépe na tom je vždy střecha skloněná na jih, případně na jihozápad.
Dotace – na solární kolektory pro ohřev vody v bazénu a v domě se vztahují dotační programy, jejichž podmínky se sice často mění, ale stále zůstávají v platnosti. Výše finančních příspěvků od státu má významný podíl na snížení celkových nákladů.