Nezařazené

Co budete dělat s navrácenou půdou

Jaká radost se objevila ve Vašich očích, když Vám byl přisouzen restituční nárok! Konečně jste se dovolali svých práv a očistili pověst Vašich předků, kteří vlastnili a spravovali zemědělskou půdu před tolika lety! Než jim byla tato půda samozřejmě odebrána nařízením tehdejší vlády. Ale i po tolika letech se vrací do rukou potomků téhož rodu! Mysleli jste ale na to, co s půdou budete vlastně dělat? Asi jste nyní moc rádi, že se to navrácení tak táhne. Kdo z Vás je ochoten na navrácené půdě pracovat? Nebo ji budete pronajímat? Kdo na ní vlastně pracuje nyní? Nebo leží ladem?

O své nepřijdete

Nebojte se toho, že se z Vás přes noc stanou zemědělci a že rázem zahodíte všichni své profese. To opravdu dělat nemusíte. Zjistěte si, kdo nyní na Vaší zemědělské půdě pracuje. Zjistěte si, zda by se Vám vyplatilo půdu prodat novému majiteli. Nebo mějte peníze hned pěkně pohromadě a prodejte už nyní pouze restituční nároky. To také jde. Jen vědět, na koho se obrátit! Budete mít o starost méně, a přitom si můžete už nyní plnit své sny za získaný obnos.